Bilateral Perisylvian polymicrogyria BPP, også kalt Perisylvian polymicrogyria, på norsk Perisylvisk polymikrogyri, er en meget sjelden nevrologisk lidelse som har sitt utspring i hjerneforandringer.

MRI bilder av hjernen viser unormale foldinger eller fortykkelse  av hjernebarken i det Perisylviske område av hjernen. Utbredelse kan variere mye

Symptomer.

Perisylvian polymicrogyria kan gi en hel rekke  karakteristiske symptomer. Delvis lammelse av muskler i ansiktet, kjeve, tunge og hals, kan føre til sikling og vanskeligheter med snakking, tygging og svelging.

Syndromet kan gi mental retardasjon i varierende grad, men ikke nødvendigvis.

Lammelsen av muskler i munn og svelg kan medføre suge og svelge problem for spedbarna, og de må ofte mates med skje eller sonde. Senere kan der  også være tyggeproblemer av forskjellig grad ved fast føde. En del barn kan få varige problemer med å tygge mat. Lammelsene kan også gjøre at mange barn vil ha problemer med å svelge spytt, og derved sikle.

Det forekommer ofte hypermobilitet i ledd, og misdannelser i armer eller ben (eksempelvis i anklene som kan gjøre gange vanskelig). Det er vanlig at barn med BPP utvikler seg senere fysisk, (begynner  gjerne ikke å gå før i to-tre års alder).

I mange tilfeller får barnet epilepsi som spedbarn, (det som kalles Infantile spasmer.) Hyppigst viser epilepsien seg i 4-12 års alderen.

For dypere innsikt i BPP  følg denne linken Mer om BPP

Det foreløpig ikke diagnostisert noen  med BPP i Norge. Det er det vi arbeider med nå. Vi  har et barn som har de fleste av de karakteristiske symptomene. Han vil få diagnosen om kort tid.

Vi er meget interessert i å komme i kontakt med alle som har barn som de tror kan komme inn under denne diagnosen.

Det er vanskelig å anta hvor mange det kan dreie seg om, men basert på tall fra utlandet (hvor denne diagnosen har vært stilt i mange år) har vi grunn til å tro at det kan dreie seg om tresifret tall. Det har så langt  vært brukt andre diagnoser, eks. Worster Drought syndrom med flere,  i stedet for BPP.

Til alle som har spørsmål eller opplysninger å gi, vennligst ta kontakt med oss. Du kan følge linken Kontakt oss

               BILATERAL PERISYLVIAN POLYMICROGYRIA

          Hjemme side for BPP