LITT OM BAKGRUNN OG TANKER FOR CHIM

 

Da jeg for 10 år siden fikk mitt første barnebarn  Gunnar , viste det seg raskt at ikke alt var helt som det skulle.

Han har en forandring i hjernebarken PPM som gjør at han bl.a. ikke har noe særlig talespråk, men har særdeles god ordforståelse. Han bruker Tegn til tale.

Han har også svak motorikk, men i dag går han bra ved hjelp av skinner. Hadde han vært født i et fattig land, hadde nok framtiden hans vært dyster.

 

I starten tok jeg dette veldig tungt, men etter hvert som jeg så at han utviklet seg til en livsglad gutt endret dette seg.

En dag vi stod ved en ønskebrønn fikk han en krone til å kaste uti. På dette tidspunktet var lillebroren hans et år, og ønsket Gunnar kom med var at broren skulle bli veldig flink til å gå og løpe. Dette og hans generelle ønske om å hjelpe andre barn, satte meg for alvor i gang.

Siden har jeg følt det som et kall og gjøre noe positivt ut av situasjonen.

Slik begynte tanken om CHIM å vokse fram.

 

Jeg har visjoner om hvordan CHIM skal utvikle seg, men her som i andre situasjoner blir veien til mens du går. Jeg driver dette fram av et ønske om å bidra til at alle barn, også de med spesielle behov, skal få muligheten til å bli  livsglade barn.

Er det ikke det som er viktigst i livet? Å kunne gå til ro om kvelden å føle at en har hatt en bra dag. Føle seg trygg og ivaretatt uavhengig av forutsetningene til den enkelte.

 

Jeg vet at jeg ikke kan redde verden, men kan jeg hjelpe 1 barn, 2, kanskje 10, ja da har det vært verd strevet. Og det kan jeg, og det kan Dere. Det er ikke alltid så mye som skal til for å bringe lys inn en dunkel tilværelse for et barn.

 

Her i Norge blir de fleste barn med spesielle behov godt ivaretatt. Likevel er det mange ting som kan bli bedre.

En sak er Universell Utforming UU. Det vil si at omgivelsen er utformet på en slik måte at det er tilgjengelighet for alle. Det være seg boliger, offentlige bygninger m.m.  Dette er en sak vi vil arbeide for.

 

Vi vil også gjøre vårt for at alle barn skal få et skole tilbud tilpasset den enkeltes fysikk og mentale nivå.

Det er også viktig å tilrettelegge for gode fritidstilbud  for barn med spesielle behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Et annet viktig prosjekt er å skaffe barn en rask og sikker diagnose. Når det gjelder barn med sjeldne syndromer kan dette ofte være vanskelig og tidkrevende.

 

 I dagens ”HelseNorge” med nedskjæringer og innsparinger over det meste, kan det være nyttig for foreldre å få hjelp til  å legge litt press på  legene. Det er ofte helt avgjørende at man vet hva som er årsaken til plagene, for å kunne gi  barnet en adekvat behandling eller opptrening .

 

Min første tanke om CHIM var at vi skulle arbeide for at barn med spesielle behov i Fattige land.

I fattige land stiller disse barna bakerst i en lang kø for hjelp. Denne tanken har jeg fremdeles, og på sikt håper jeg å få det til slik jeg drømmer om.

 

Jeg ser for meg at vi oppretter små sentre, kalt CHIM-sentre. Dette er et lokale der foreldre og barn kan møtes, bli kjent med andre i samme situasjon. Foreldre kan få opplysning og veiledning, det være seg trening, ernæring  osv. Her kan det kartlegges behov for hjelpemidler og formidling av disse.

Barna kan få noe fysioterapeutisk trening, gjerne i grupper, noe som gir god sosial kontakt i tillegg.

Barna kan muligens få være der en stund under kyndig oppsikt, i de tilfelle foreldre har særskilt behov for det. Og selvsagt et måltid mat for de som trenger det.

Jeg ser for meg disse sentrene som en mellomting (kombinasjon) av  Norsk Hjelpemiddelsentral, fysioterapisenter og kompetansesenter for barn med spesielle behov. Selvsagt i miniatyrutgave med standard etter  lokale forhold.

Etter en innkjøringsfase er håpet at sentrene skal kunne drives av lokale krefter, med faglig og økonomisk støtte fra oss..

Hvis dette blir for ambisiøst, noe jeg føler nå, er et alternativ å samarbeide med etablerte organisasjoner som for eks. SOS Barnebyer, som har et glimrende apparat rundt om i verden. Da kunne vi gitt dem midler som var øremerket prosjekter som kommer inn under vårt formål.

 

I den første fasen er det naturlig nok promotering og innsamling av midler som tar det meste av tiden.

 

Da jeg driver med musikk (enmannsorkester og karaokevert) faller det naturlig å bruke musikk i forbindelse med promotering. Jeg har komplett musikkanlegg, og i tillegg har jeg en varebil med tilhørende scene. Jeg kan således holde konsert eller karaoke hvor som helst, bare jeg kan parkere bilen på flatt underlag.

 

Jeg kan også ta de fleste typer oppdrag  mot et forholdsvis rimelig honorar som går direkte til CHIM.

 

Foreløpig er Children in motion et enkeltmannsforetak. Det er meningen å gjøre det om til org. eller stiftelse når jeg har kommet skikkelig i gang.

 

CHIM v/Terje Eriksen

Org. 990425922