Tekstboks: Tekstboks: RUSFRITT

ALTERNATIV

I arbeidet for trygge og gode oppvekstforhold for framtidige generasjoner, kommer jeg ikke utenom rusproblematikken. Jeg synes  det er  gjort alt for liten innsats i alternative arrangement.

 

I dette legger jeg at det må være mulig for alle aldersgrupper å kunne velge om de vil gå på et rusfritt arr. eller et der det kan drikkes alkohol. For meg er et argument som ”det er ølsalget vi lever av” ikke et godt nok argument.

 

Det er heldigvis en trend nå til at antallet som velger å være avholds er økende. La oss gripe fatt i dette og gjøre alt vi kan for at denne trenden skal fortsette. Jeg mener nøkkelordet her er

                           RUSFRITT ALTERNATIV

Det er første betingelse, siden består jobben i å få flere og flere til å velge dette.

Da jeg driver med musikk (enmannsorkester, karaokevert og visesanger) er det naturlig for meg å tenke i den kulturelle banen.

 

Det jeg ønsker er å danne en stiftelse RUSFRITT ALTERNATIV som skal arbeide mot det målet.

Jeg forlanger ingen løfter om totalavhold for å delta i dette. Avhold eller ikke får være det enkeltes menneskets valg.

Eksempler på alt.arr. kan være: Karaokekvelder i forskjellig innpakning. God gammel ”sokkedans” for unge. Dansekvelder for voksne.etc.

 

Så hvis det er noen der ute som kan tenke seg å være med på dette håper jeg dere tar kontakt med meg.

Terje 97100282 eller terje@children.no