Tekstboks:

CHIM er en nystiftet humanitær virksomhet. Formålet er å yte hjelp til BARN som av ulike årsaker trenger det, med særlig fokus på barn med spesielle behov som f.eks. kommunikasjon, forflytningshemming. Særlig i fattige land stiller disse barna bakerst i en lang kø for hjelp, og har liten eller ingen mulighet til å delta i skole, lek og andre sosiale sammenhenger. Ofte kan enkle midler bedre deres livskvalitet betraktelig.

 

DET ER SÅ LITE SOM SKAL TIL FOR Å GJØRE LIVET LYSERE FOR ET BARN                                                                                              

Nå i oppstartfasen vil innsatsen bli konsentrert om promotering og innsamling av midler.

I Norge vil vi drive med opplysning for å øke den alminnelige forståelse og integrering i samfunnet. Være pådriver for konseptet Universell Utforming, og for et optimalt skole og fritidstilbud for den enkelte. Vi vil også arbeide for en rask  og sikker diagnostisering av barn med sjeldne syndromer. Vi ønsker å kunne støtte enkeltpersoner eller grupper  med midler der behovet er  stort. 

 

Vi har også som mål å engasjere oss i fattige land på sikt

En måte å gjøre det på er å opprette små CHIM-sentre lokalt. Formålet der er å gi foreldre opplysning og veiledning, kartlegge behov for hjelpemidler og formidle disse. Og ikke minst ha et sted der barna kan få noe trening, sosial kontakt, være en stund under kyndig oppsikt og få et måltid mat for de som trenger det. Tanken er at  CHIM-sentre etter en tid kan drives av lokalt frivillig personell, med faglig og økonomisk støtte fra oss.

CHIM er en politisk og religiøst uavhengig virksomhet. Den er i stor grad basert på frivillighet, noe som gjør at pengene skal fram dit de treng, hos barna.

BLI EN LYSSTRÅLE DU OGSÅ

 

Dette kan du gjøre ved enten å støtte oss økonomisk, kontonr.65290510613

eller du kan gjøre en personlig innsats.

Har du spørsmål eller innspill, håper vi du tar kontakt.

Du kan enten ringe Terje på 97100282, eller sende en e-post til terje@children.no

Alle bidrag mottas med stor takknemlighet.

 

HUSK! DITT BIDRAG GIR ET BARN ET LYS I MØRKET

Vennlig hilsen CHIM v/Terje Eriksen Org.990425922

Tekstboks:              HJELP TIL EN LYSERE HVERDAG

Behov for MUSIKK

Enmannsork. eller

Karaoke

Tekstboks: Velkommen til 
CHILDREN IN MOTION

Vi er kontaktorg. For diagnosen
Bilateral Perisylvian Polymicrogyria
Gunnar, barnebarnet mitt som Cowboy i studioet mitt.